Skip to content

De vloot

se-falkje De eerste jaren (1957 -1960) was varen een ïllusie. Er werd alleen gekrabd, geschuurd en geverfd aan een oude kano waar nooit mee is gevaren. Eind 1959 werd gestart met een oude krantenactie die vele jaren de inkomsten van de Argonauten hebben bepaald. Na de tiende actie werd in het voorjaar van 1960 de eerst vlet aangekocht. De Unwearsfûgel.

In 1961 kwam de tweede vlet, het Sé falkje en de eerste buitenboordmotor van het merk Sea-gull. De reclame tekst luidde: “Seagull, the best outboardmotor of the world”.

de wrotter (Custom)In het voorjaar van 1963 werd het eerste lustrum groots gevierd met twee cabaret voorstellingeen in de Schotse kerk. Het lustrum cadeau was de derde vlet. De Stoarmfûgel was binnen gevaren.

Er volgende een periode van betrekkelijk rust. In 1965 kwam de tweede Seagull en de motorellende deed zijn intrede. Toen al. Een grote tent van 4 x 3 m werd aangeschaft en kreeg als naam “”De Kajuit.

Tijdens de bouw van het clubhuis it Memmeskip werd duidelijk dat bij een goed beheer van de penningen als lustrum cadeau de vierde vlet in gebruik zou kunnen worden genoemen. Bij de opening van het clubhuis in april 1968 was daar bij het tweede lustrum een prachtig eigen terrein, een clubhuis en een vierde vlet de Tarremieuw. Tevens werden vier bakstenten een een grote keuken tent aangeschaft.

schakelIn het najaar van 1968 kwam een kleine sleepboot, een opduwer met een twee cylinder 10 pk lister diesel. De Wrotter.

In december 1969 werd de hagenaar de Hoop aangekocht als hordehol en varend kamphuis. Voor de uitgebreide geschiedenis van de Hoop zie de website www.hagenaar-dehoop.nl. De Wrotter werd in het voorjaar van 1970 verkocht.

In 1979 werd de Ielgoes gekocht dank zij een subside van de deelgemeente Alexander Ommoord. De deelraadsvoorzitter mevr van Ieperen verrichtte op 5 mei 1979 de doopplechtigheid.

In de jaren hierna kwam het accent meer en meer te liggen op het beheer van de vloot. Katoenenzeilen werden vervangen door dacron. Een polyvalk, een UFO en twee Schakels zijn in de loop der jaren aan de vloot toegevoegd. Naast de zeilschepen beschikken we ook over een aantal éénpersoons kano’s en drie canadese kano’s.

De buitenboordmotoren van het merk Seagull zijn vervangen door moderne vier takt buitenboord motoren.