Skip to content

Stichting en bestuur

Scoutinggroep de Argonauten is lid van Scouting Nederland en neemt zitting in de regioraad “Rond de Rotte”. Het is een groepsvereniging met daarnaast een beheerstichting.

De beheerstichting beheert en is verantwoordelijke voor al het spelmateriaal. Aan spelmateriaal moet je denken aan: de vloot, clubhuizen, tenten en materialen om alles te onderhouden. Het dagelijks bestuur van de groepsraad en het bestuur van de beheerstichting vergaderen gelijktijdig, zesmaal per jaar.

De groepsraad

De groepsraad bestaat uit de leiders en teamleiders van de drie speltakken (Bevers, Welpen en Verkenners). De groepsraad bepaalt het beleid van de groepsvereniging Stichting Scouting Zeeverkennersgroep de Argonauten.

De groepsraad stelt het dagelijks bestuur samen. Het dagelijks bestuur heeft minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het dagelijks bestuur zijn lid van de groepsraad maar hoeven niet uit de groepsraad zelf voort te komen.

De kleine groepsraad

De groepsraad wordt voorbereid door de kleine groepsraad. De kleine groepsraad staat onder leiding van de groepsvoorzitter en de teamleiders die eindverantwoordelijk zijn bij de Bevers, Welpen , Verkenners en Zeearenden.