Skip to content

De Blauwe wimpel

Elk jaar strijden de bakken om ‘De Blauwe Wimpel’. Welke bak deze prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen (en er zijn naam aan toe mag voegen) wordt bepaald middels vier wedstrijden. Deze zijn:

 • Roeien
  • 3x hard roeien en 1x stijlroeien (hierbij wordt gekeken hoe goed de bak met zijn boot om kan gaan, door ze allerlei opdrachten uit te laten voeren, zoals een achtje varen).
 • Wrikken
  • 2x moeten de kaderleden zo hard mogelijk wrikken en 2x mogen de andere verkenners dat ook doen.
 • Zeilen senioren
  • De kaderleden moeten 4x een baan afleggen rond uitgelegde boeien (uiteraard zo snel mogelijk).
 • Zeilen junioren
  • De andere baksleden mogen dit ook doen.

Bij elk onderdeel kunnen punten worden verzameld, de bak die na deze vier wedstrijden de meeste punten heeft, heeft ‘De Blauwe Wimpel’ gewonnen.

Tussenstand 2022

  Wrikken
Zeilen jr Zeilen sr
Roeien Totaal
Meeuwen 14 13 14   41
Jagers 5 9 5   19
Stormvogels 11 10 9   30
Sternen 13 8 12   33

 

Eindstand 2021

  Zeilen sr
Zeilen jr Roeien Wrikken Totaal
Jagers 8 6 5 4 23
Stormvogels 15 13 13 14 55
Sternen 10 11 13 14 48
Aalscholvers 7 10 9 8 34

 

Eindstand 2020

  Wrikken Zeilen sr Roeien Zeilen jr Totaal
Jagers 6 10 5 9 30
Stormvogels 14 12 10 9 45
Sternen 9 9 10 15 43
Aalscholvers 11 9 15 7 42

 

Eindstand 2019

  Roeien Zeilen jr Zeilen sr Wrikken Totaal
Jagers 10 8 9 8 35
Stormvogels 16 11 10 7 44
Sternen 9 12 11 11 43
Aalscholvers 6 9 10 14 39

 

Eindstand 2018

Wrikken Roeien Zeilen sr Zeilen jr Totaal
Jagers 9 10 14 9 42
Stormvogels 12 6 8 12 38
Sternen 14 16 14 12 56
Aalscholvers 5 8 4 7 24

Eindstand 2017

Wrikken Roeien Zeilen sr Zeilen jr Totaal
Meeuwen 12 13 8 7 40
Jagers 9 11 3 9 32
Stormvogels 9 11 8 4 32
Sternen 12 12 11 10 45
Aalscholvers 18 17 11 10 56

Eindstand 2016

Wrikken Roeien Zeilen sr Zeilen jr Totaal
Meeuwen 10 14 14 14 52
Jagers 7 11 11 6 35
Stormvogels 15 20 9 14 58
Sternen 18 18 19 11 66
Aalscholvers 10 12 7 15 44

Eindstand 2015

Roeien Wrikken Zeilen sr Zeilen jr Totaal
Meeuwen 17 7 5 12 41
Jagers 7 10 8 11 36
Stormvogels 14 14 6 11 45
Aalscholvers 12 8 11 6 37