Zeilen kielboot 3 – CWO 3

Zeilen kielboot 3 – CWO 3

Het CWO 3 of het Zeil Insigne Kielboot 3, is het derde zeil insigne dat behaald kan worden. Het CWO-diploma Kielboot III wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de
volgende onderdelen te beheersen en in staat zijn tot en met windkracht 6 zelfstandig op meren,
plassen en kanalen in een zeilboot met een eigen massa van tenminste 200 kg en een
zeiloppervlak tot 30 m² te varen.

Om het Zeil Insigne Kielboot 3 – CWO 3 te behalen moet je aan de onderstaande eisen voldoen:

Theorie
1.   Het aanslaan van de zeilen
2.   Het schip zeilklaar maken en klaarmaken voor de nacht
3.   Verhalen van het schip
4.   Hijsen en strijken van de zeilen zowel stilliggend als varend
5.   Stand en bediening van de zeilen
6.   Bovenwinds gelegen punt kunnen bezeilen
7.   Opkruisen in nauw vaarwater
8.   Gijpen en gijpen kunnen vermijden
9.   Afvaren van en aankomen aan hoger wal
10. Man over boordmanoeuvre
11. Aankomen aan lager wal
12. Afmeren
13. Kunnen reven op het eigen schip
14. Eenvoudig ankeren
15. Eenvoudige zeil- en scheepstrim
16. Loskomen van aan de grond
17. Bedienen van een binnen- of buitenboordmotor
18. Schiemanswerk
19. Aanvarings/achtergrondspeiling kunnen maken
20. Toepassing van de reglementen
21. Terminologie

Praktijk
1. Het aanslaan van de zeilen
2. Het schip zeilklaar maken en klaarmaken voor de nacht
3. Verhalen van het schip
4. Hijsen en strijken van de zeilen zowel stilliggend als varend
5. Stand en bediening van de zeilen
6. Bovenwinds gelegen punt kunnen bezeilen
7. Opkruisen in nauw vaarwater
8. Gijpen en gijpen kunnen vermijden
9. Afvaren van en aankomen aan hoger wal
10. Man over boordmanoeuvre
11. Aankomen aan lager wal
12. Afmeren
13. Kunnen reven op het eigen schip
14. Eenvoudig ankeren
15. Eenvoudige zeil- en scheepstrim
16. Loskomen van aan de grond
17. Bedienen van een binnen- of buitenboordmotor
18. Schiemanswerk
19. Aanvarings/achtergrondspeiling kunnen maken
20. Toepassing van de reglementen
21. Terminologie

Schiemannen
1. Schiemanswerk
2. Zeiltermen
3. Onderdelen
4. Veiligheid
5. Reglementen
6. Krachten op het schip en hun gevolgen
7. Gedragsregels, vlagvoering en jachtetiquette
8. Weersinvloeden
9. Vaarproblematiek andersoortige schepen
10. Dagelijks onderhoud van het eigen schip
11. Het kennen van twee andere reefsystemen dan die op het eigen schip

CWO 3 training

Hieronder kun je alle sheets vinden die worden behandeld tijdens de zeiltrainingen voor het CWO 3. Met deze sheets en je aantekeningen die je maakt tijdens de trainingen weet je voldoende voor het theorie-examen

CWO 3 – BPR 1 – Algemene bepalingen
CWO 3 – BPR 2 – Lichten en andere seinen
CWO 3 – BPR 3 – Markeringen
CWO 3 – Onderdelen
CWO 3 – Krachten 1 – Inleiding
CWO 3 – Krachten 2 – Koppels op de boot
CWO 3 – Krachten 3 – Werking van de zeilen
CWO 3 – Manoeuvres 1

CWO 3 – Manoeuvres 2

Als na slagwerk kunje ook nog “het zeilboek”van Peter jj Hoefnagels gebruiken
Alle eisen kan je ook nog uitgebreid nalezen in het Handboek CWO.