Het Zeilinsigne

ZIMet het behalen van het AA-insigne hebben verkenners getoond de basisvaardigheden van het zeilen te beheersen. De volgende stap is het behalen van het ZI.

Als je dit hebt gehaald, beheers je je boot zo goed dat je er in vrijwel alle omstandigheden mee uit de voeten kan. Je krijgt dan ook je CWO-KBII diploma.

Nadat zij hun ZI hebben, kunnen ze verder met het  insigne MBL-ZA.

Eisen

Voor het behalen van het ZI moet je op 3 onderdelen aantonen dat je alle vaardigheden beheerst. Hier onder zijn per onderdeel de eisen een keertje opgesomt:

1. Theorie

 • Het BPR – Dit zijn de verkeersregels voor op het water. We zullen ingaan op de voorrangsregels, lichtvoering, betonning en borden e.d.
 • Manoeuvres – Hier gaat het erom hoe je bepaalde manouvres uit voert, zoals een overstag of een Man Over Boord.
 • Bootonderdelen – Alle bootonderdelen van een vlet moeten bekend zijn, maar ook moeten zij verschillende ankers, tuigages, spantvormen en bouwwijzen weten.
 • Krachten – Dit gedeelte moet inzicht geven in de krachten die op een boot werken. Hiermee krijg je meer inzicht hoe je boot werkt.

2. Praktijk

 • Op- en aftuigen
 • Fok aanslaan
 • Verhalen
 • Hijsen
 • Strijken
 • Afvaren hoge wal
 • Grootzeil aanslaan
 • Zeilen opdoeken
 • Sturen
 • Koersvaren
 • Zeilstanden
 • Aan de wind varen
 • Overstag gaan
 • Dwarspeiling
 • Achterlijker dan dwarspeiling
 • Kruisen
 • Gijpen
 • Stormrondje
 • Aanleggen hogerwal
 • Opschieter
 • Bij de wind landen
 • Afvaren lage wal
 • Ankermanoeuvre
 • Anker ophalen
 • Man overboord
 • Landen lagerwal
 • Wegvaren lagerwal met en zonder riem
 • Oploeven in vlaag
 • Opkruisen in nauw vaarwater
 • Gijpen zonder koersverandering
 • Voor de windse opschieter
 • Deinzen
 • Sturen met de zeilen

3. Schiemannen

Praktijk (knopen leggen)
 • Platte knoop
 • Schootsteek
 • Mastworp
 • Mastworp met voorslag
 • Paalsteek
 • Dubbele paalsteek
 • Werpankersteek
 • Slipsteek
 • Achtknoop
 • Dubbele achtknoop
 • Gareelsteek
 • Timmersteek
 • Vissersknoop
 • Trompetsteek
 • Oogsplits
 • Korte splits
 • Lange splits
 • Eindsplits
 • Zeemanstakeling
 • Hollandse takeling
 • Benaaide takeling
 • Dubbel bindsel
Theorie

De Trainingen

De theorie training bestaat uit 9 instructies van 45 minuten op de onderhoudszaterdagen. In de onderstaande tabel staan de onderwerpen van de trainingen beschreven.

Onderwerp Te Behandelen Downloads
BPR Voorrangsregels BPR – Algemene Bepalingen.pdf
BPR Lichtvoering
Seinen
BPR – Lichten en andere seinen.pdf
BPR Betonning
Borden
BPR – Markeringen.pdf
Manoeuvres Overstag
Gijpen
Stormrondje
Man over boord
Manouevres 1.pdf
Manoeuvres Aanleggen en afvaren:

 • Hogerwal
 • Langswal
 • Lagerwal

Afmeren

Manouevres 2.pdf
Krachten Wat is een kracht
Wat is een hefboom
Wat is een koppel
Krachten – Inleiding.pdf
Krachten Koppels op de boot Krachten – Koppels op de boot.pdf
Krachten Werking van het roer
Werking van het zeil
Loeven in een vlaag
Krachten – Werking van de zeilen.pdf
Krachten – Oefenvragen.doc
Schip en tuig Onderdelen
Bouwmethoden
Onderdelen 2007.pdf

Je kunt ook alle PowerPoint-presentaties downloaden.

Bij de trainingen wordt gebruik gemaakt van “Het Zeilboek” (auteur: J. Peter Hoefnagels, ISBN: 9024006678, editie 2005). Het is handig als je er zelf een hebt en deze meeneemt naar de instructies.

Daarnaast is het handig om bij elke training papier, pen, kleurpotloden en een liniaal mee te nemen voor het maken van aantekeningen.