Skip to content

Bestuur

Scoutinggroep de Argonauten is lid van scouting Nederland en neemt zitting in de regioraad “Rond de Rotte”. De Argonauten groep is een groepsvereniging met aan haar zijde een beheerstichting.  De beheerstichting beheert en is verantwoordelijke voor al het spelmateriaal. Aan spelmateriaal moet je denken aan: de vloot, clubhuizen, tenten en materialen om alles te onderhouden.

Het dagelijks bestuur van de groepsraad en het bestuur van de beheerstichting vergaderen gelijktijdig, zesmaal per jaar.

Organisatie

De Argonauten kennen drie speltakken: Bevers, Welpen en Zeeverkenners. Iedere speltak kent speltakleiders en heeft een teamleider. Samen vormen zij de groepsraad. De groepsraad bepaalt het beleid van de groepsvereniging Stichting Scouting Zeeverkennersgroep de Argonauten.

De groepsraad stelt het dagelijks bestuur samen. Het dagelijks bestuur heeft minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het dagelijks bestuur zijn lid van de groepsraad maar hoeven niet uit de groepsraad zelf voort te komen.

De groepsraad wordt voorbereid door de kleine groepsraad. De kleine groepsraad staat onder leiding van de groepsvoorzitter en de teamleiders die eindverantwoordelijk zijn bij de Bevers, Welpen , Verkenners en Zeearenden.

Technische Commissie

De Technische Commissie of terwijl TC is een ondersteunende dienst voor de Argonauten.

De TC ondersteunt de beheerstichting met het goed onderhouden van de bezittingen. De TC bestaat uit ouders / vrijwilligers die bijspringen bij het onderhoud.